ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มอบอุปกรณ์กันหนาวในโครงการ “ศรีพัฒน์ ต้านภัยหนาว” ณ กองบังคับการ กองบิน 41 วันที่ 12 มกราคม 2560

วันที่ 12 มกราคม 2560

คุณกำธร เก่งสกุล ผู้จัดการ และคุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์กันหนาวในโครงการ “ ศรีพัฒน์ ต้านภัยหนาว ” โดยมอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ผ่านกองบิน 41 ณ กองบังคับการ กองบิน 41 กองทัพอากาศ ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560

กลับไปหน้ากิจกรรม