ทีมผู้บริหารร่วมกิจกรรมมอบความสุขด้วยเค้กสวัสดีปีใหม่ 2560

วันที่ 04 มกราคม 2560

รศ.พญ.นุชนารถ บุญจึงมงคล รักษาการรองผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมผู้บริหารร่วมกิจกรรมมอบความสุขด้วยเค้กสวัสดีปีใหม่แก่พนักงานแต่ละหน่วยงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน วันที่ 4 มกราคม 2560

กลับไปหน้ากิจกรรม