ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “คนสวนดอก ออกกำลังกาย สลายไขมัน” ครั้งที่ 1

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “คนสวนดอก ออกกำลังกาย สลายไขมัน” ครั้งที่ 1 โดยร่วมออกกำลังกายกับชมรมโยคะ ชมรมลีลาศและชมรมแอโรบิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ สนามฟุตบอล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลับไปหน้ากิจกรรม