งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “Sriphat Black & White Night Party”

วันที่ 17 ธันวาคม 2559

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในชื่องาน “Sriphat Black & White Night Party” ณ ห้องเอ็มเพรส แกรนฮอลล์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559

กลับไปหน้ากิจกรรม