ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เติมความรัก สร้างความสุข ให้ผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เติมความรัก สร้างความสุข ให้ผู้พิการทางสายตา” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการศูนย์ศรีพัฒน์ฯอาสาพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559

กลับไปหน้ากิจกรรม