กิจกรรม “ตรวจสุขภาพฟรี ทำดีเพื่อพ่อ” ณ มูลนิธิประทีปแห่งความหวัง ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ รศ.พญ.นุชนารถ บุญจึงมงคล รองผู้อำนวยการ แพทย์ประจำและบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิประทีปแห่งความหวัง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ตรวจสุขภาพฟรี ทำดีเพื่อพ่อ” โดยมีการตรวจภาวะเสี่ยงโรคอ้วน ภาวะเสี่ยงโรคสมองเสื่อม ภาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน และภาวะเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ มูลนิธิประทีปแห่งความหวัง (อาคารคริสตจักรประทีปแห่งเชียงใหม่) ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559

กลับไปหน้ากิจกรรม