งาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

กลับไปหน้ากิจกรรม