กิจกรรม Birthday Month วันเกิดพนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Birthday Month ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งจัดขึ้นสำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559

กลับไปหน้ากิจกรรม