พิธีทำบุญทอดกฐินศูนย์ศรีพัฒน์ ประจำปี 2559 ณ วัดอุโบสถ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559

รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินศูนย์ศรีพัฒน์ ประจำปี 2559 เพื่อระดมทุนบูรณะซ่อมแซมวัดอุโบสถ ซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา (วัดอุโบสถสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2135 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสี เมื่อปี พ.ศ. 2210) ณ วัดอุโบสถ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

กลับไปหน้ากิจกรรม