ร่วมทำความสะอาดวัดอุโบสถ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในงานทำบุญทอดกฐินศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ประจำปี 2559

วันที่ 03 พฤศจิกายน 2559

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมทำความสะอาดห้องน้ำ ลานวัดและบริเวณโดยรอบ ณ วัดอุโบสถ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559

กลับไปหน้ากิจกรรม