ร่วมงานศพญาติสายตรงพนักงาน (บิดา นางกาญจนินทร์ เป็งธรรม) วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559

วันที่ 26 ตุลาคม 2559

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพญาติสายตรงพนักงาน (บิดา นางกาญจนินทร์ เป็งธรรม) ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ บ้านเลขที่ 220 หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

กลับไปหน้ากิจกรรม