พิธีทอดกฐินของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ณ วัดพระธาตุดงสีมา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่ 27 ตุลาคม 2559

รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ คุณกำธร เก่งสกุล ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทอดกฐินของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อต่อเติมสร้างวิหาร โบสถ์ และกำแพงวัดให้แล้วเสร็จ ณ วัดพระธาตุดงสีมา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559

กลับไปหน้ากิจกรรม