การประชุมบุคลากรระดับหัวหน้างาน เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม

วันที่ 19 ตุลาคม 2559

รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรระดับหัวหน้างาน เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม และมอบเกียรติบัตรเนื่องในการเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นทำให้เกิดโรงพยาบาลคุณธรรม ณ เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559

กลับไปหน้ากิจกรรม