การประชุมบุคลากรระดับหัวหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม

วันที่ 06 ตุลาคม 2559

การประชุมบุคลากรระดับหัวหน้าฝ่าย/แผนก/หน่วยงาน และแพทย์ประจำ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559

กลับไปหน้ากิจกรรม