พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมพนักงานช่วยการพยาบาล Nurse Aid ( NA ) รุ่นที่ 5

วันที่ 30 กันยายน 2559

รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมพนักงานช่วยการพยาบาล Nurse Aid ( NA ) รุ่นที่ 5 หลักสูตรพิเศษ ซึ่งจัดอบรมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559

กลับไปหน้ากิจกรรม