ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณมาณี กลั่นกลิ่น ภรรยา ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น

วันที่ 26 กันยายน 2559

พิธีฌาปนกิจศพ คุณมาณี กลั่นกลิ่น ภรรยา ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและประธานองค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ณ สุสานช้างเผือก (สันติธรรม) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559

กลับไปหน้ากิจกรรม