ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ "บ้านของเราชาวศรีพัฒน์ฯ" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

วันที่ 22 กันยายน 2559 - 23 กันยายน 2559

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในหัวข้อ "บ้านของเราชาวศรีพัฒน์ฯ" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 - 23 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกสัก

กลับไปหน้ากิจกรรม