กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสามัคคี ประจำปี 2559 Sriphat Sport Day 2016

วันที่ 26 สิงหาคม 2559

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสามัคคี ประจำปี 2559 Sriphat Sport Day 2016 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลับไปหน้ากิจกรรม