พิธีเปิดลานกีฬาเพื่อสุขภาพ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ซึ่งจัดสร้างโดยศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการศูนย์ศรีพัฒน์ฯอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี ๒๕๕๙ หัวข้อ “ศูนย์ศรีพัฒน์ฯมอบความรัก สร้างความสุขให้น้องผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน”

วันที่ 08 สิงหาคม 2559

คุณพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดลานกีฬาเพื่อสุขภาพ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ซึ่งจัดสร้างโดยศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการศูนย์ศรีพัฒน์ฯอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี ๒๕๕๙ หัวข้อ “ศูนย์ศรีพัฒน์ฯมอบความรัก สร้างความสุขให้น้องผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน” ที่ รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ตั้งใจและมีส่วนร่วมในการตอบแทนและช่วยเหลือสังคม เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน และสนับสนุนการออกกำลังกาย ณ ลานกีฬาเพื่อสุขภาพ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559

กลับไปหน้ากิจกรรม