ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ณ บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ณ บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559

กลับไปหน้ากิจกรรม