โครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ ฯ (Employee Healthy & Work life) ประจำปี 2559 หัวข้อ "การรู้ทันและป้องกันโรค" (Office Syndrome) รุ่นที่ 3-4

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 - 26 กรกฎาคม 2559

โครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ ฯ (Employee Healthy & Work life) ประจำปี 2559 หัวข้อ "การรู้ทันและป้องกันโรค" (Office Syndrome) รุ่นที่ 3-4 โดยมี พญ.ชนัดดา วงศ์เอกชูตระกูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2559

กลับไปหน้ากิจกรรม