พนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ฯที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน กรกฎาคม เข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้บริหาร ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมดอกสัก

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559

พนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ฯที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน กรกฎาคม เข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้บริหาร ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมดอกสัก

กลับไปหน้ากิจกรรม