งานแสดงความยินดีกับพนักงานที่สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 3 ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 59 เวลา 11.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559

งานแสดงความยินดีกับพนักงานที่สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 3 ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 59 เวลา 11.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9

กลับไปหน้ากิจกรรม