ร่วมงานศพญาติสายตรงพนักงาน (คุณพ่อมูล ปันต๊ะ)

วันที่ 21 ตุลาคม 2558

คุณปาริชาติ ลมอ่อน หัวหน้าแผนกห้องผ่าตัด เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อมูล ปันต๊ะ บิดาคุณสุรีย์ ปันต๊ะ ผู้ช่วยพยาบาล แผนกหเองผ่าตัด ณ บ้านพัก อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

กลับไปหน้ากิจกรรม