ร่วมงานศพญาติสายตรงพนักงาน (คุณพ่อจรูณ เมธะพันธุ์)

วันที่ 11 ตุลาคม 2558

คุณพรรณธิภา คำดี ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วย 14S เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อจรูณ เมธะพันธุ์ บิดาคุณกัญญ์ณพัชร์ เมธะพันธุ์ พยาบาลประจำการ หอผู้ป่วย 14S ณ วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

กลับไปหน้ากิจกรรม