กิจกรรม Birthday Month วันเกิดพนักงานประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

เชิญชวนพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ฯที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน เมษายน เข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้บริหาร ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกสัก

กลับไปหน้ากิจกรรม