ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (มารดาของนางสาวคนึงนิตย์ สมุทร์ไชย) เมื่อวันพฤหัส ที่ 28 ธันวาคม 2560

วันที่ 28 ธันวาคม 2560

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (มารดาของนางสาวคนึงนิตย์ สมุทร์ไชย) เมื่อวันพฤหัส ที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ บ้านอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

กลับไปหน้ากิจกรรม