ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (บิดาของนางสาวจีราพร สุรศรี) เมื่อวันพฤหัส ที่ 21 ธันวาคม 2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (บิดาของนางสาวจีราพร สุรศรี) เมื่อวันพฤหัส ที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ บ้านอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

กลับไปหน้ากิจกรรม