กิจกรรม Birthday Month วันเกิดพนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Birthday Month ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งจัดขึ้นสำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560

กลับไปหน้ากิจกรรม