ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (มารดาของนายสุริยา มาวานิช) เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (มารดาของนายสุริยา มาวานิช) เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดปากกอง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กลับไปหน้ากิจกรรม