ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (บิดาของนางแสงเดือน สิทธิราษฏร์) เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560

วันที่ 25 ตุลาคม 2560

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (บิดาของนางแสงเดือน สิทธิราษฏร์) เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ บ้าน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กลับไปหน้ากิจกรรม