แนะนำพนักงานใหม่
รายละเอียด

กิจกรรม Birthday Month วันเกิดพนักงานประจำเดือน กันยายน 2560

รายละเอียด

เยี่ยมไข้พนักงานและญาติสายตรงพนักงานประจำเดือนกันยายน 2560

รายละเอียด

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (บิดาของนางสาวพรรณรัมภา เครือแปง) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพิ่มเติม
  • เชิญชวนพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ฯที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน พฤศจิกายน เข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้บริหาร ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกสัก
  • ขอเชิญชวนพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ฯเข้าร่วมกิจกรรม "ทำบุญทอดกฐินศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ประจำปี 2560" ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น.- 15.00 น. ณ วัดดับภัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • ขอเชิญชวนพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ฯเข้าร่วมโครงการ "ศูนย์ศรีพัฒน์ฯร่วมใจทำความสะอาดวัด ประจำปี2560" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.- 16.00 น. ณ วัดดับภัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศเพิ่มเติม