พนักงานลาออก
รายละเอียด

ร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครัว นางสาววราภรณ์ วงค์กาวิน พนักงานประจำห้องยา

รายละเอียด

เยี่ยมไข้พนักงานและญาติสายตรวพนักงาน

รายละเอียด

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (บิดานางสาวรุ่งนภา ตะนะเป็ง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพิ่มเติม
  • เชิญชวนพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ฯที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน เมษายน เข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้บริหาร ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกสัก
  • แจ้งยกเลิกกิจกรรมรวมพลังคนสวนดอก (Big Cleaning Day)
  • เชิญชวนพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ฯที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน มีนาคม เข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้บริหาร ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกสัก
ประกาศเพิ่มเติม