แนะนำพนักงานใหม่
รายละเอียด

กิจกรรม Birthday Month วันเกิดพนักงานประจำเดือน กรกฎาคม 2561

รายละเอียด

เยี่ยมไข้พนักงานและญาติสายตรงพนักงาน

รายละเอียด

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (มารดาของนางสาวคนึงนิตย์ สมุทร์ไชย) เมื่อวันพฤหัส ที่ 28 ธันวาคม 2560

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพิ่มเติม
  • เชิญชวนพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ฯที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน เมษายน เข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้บริหาร ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกสัก
  • แจ้งยกเลิกกิจกรรมรวมพลังคนสวนดอก (Big Cleaning Day)
  • เชิญชวนพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ฯที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน มีนาคม เข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้บริหาร ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกสัก
ประกาศเพิ่มเติม